rodzinna_usg

DIAGNOSTYKA USG

Wykonujemy badanie USG. Jest to niezmiernie ważny element badania zarówno przesiewowego i szczegółowego.

  • badanie USG jamy brzusznej (układ pokarmowy, moczowy, rozrodczy, narządy miąższowe – śledziona, wątroba, ocena nadnerczy, węzłów chłonnych)
  • Badanie USG ciąży
  • Badanie ultrasonograficzne klatki piersiowej – badanie w kierunku obecności płynu w jamie klatki piersiowej, torakoceteza, ocena płuc i śródpiersia
  • Biopsja pod kontrolą USG
  • Badanie T-FAST, A-FAST w stanach nagłych

Pozostałe usługi

Interna
Kardiologia
Chirurgia
Dermatologia
Stomatologia
Profilaktyka
Diagnostyka Laboratoryjna
Diagnostyka RTG
Małe ssaki