rodzinna_kardio

KARDIOLOGIA

W Przychodni Rodzinnej przeprowadzane są specjalistyczne badania kardiologiczne przed zabiegami operacyjnymi, a także badania przesiewowe w celu stwierdzenia występowania wad wrodzonych i nabytych. Wykonanie badania echo serca jest istotne u pacjentów ze szmerem sercowym, pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, nadczynnością tarczycy, a także u pacjentów w średnim i starszym wieku.


Koty są gatunkiem szczególnie narażonym na występowanie kardiomiopatii przerostowej. Ważną rolę odgrywa tu wczesne wykrycie choroby, a w przypadku kotów rasowych, przeznaczonych do rozrodu określenie nosicielstwa.

• Echo serca (2-D (wykrywanie mi.n. DCM, HCM), M-mode, badanie doplerowskie- wykrywanie m.in.
PS, AS, MS, MR, PDA,TR,AR, PR, TS, TD, MDV)
• Perikardiocenteza
• Diagnostyka biomarkerów w chorobach serca
• Diagnostyka chorób uwarunkowanych genetycznie

Pozostałe usługi

Interna
Chirurgia
Dermatologia
Stomatologia
Profilaktyka
Diagnostyka USG
Diagnostyka RTG
Diagnostyka laboratoryjna
Małe ssaki