rodzinna_interna

INTERNA

Interna, inaczej zwana chorobami wewnętrznymi, to obszerny dział medycyny weterynaryjnej. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu nasi lekarze weterynarii zapewniają wszechstronną pomoc

swoim pacjentom, koordynują proces diagnostyczny i terapeutyczny.

W skład działu choroby wewnętrzne wchodzą:

• gastroenterologia

• hepatologia

• endokrynologia

• urologia

• nefrologia

• pulmonologia

• kardiologia

• ginekologia

• onkologia

Lekarz internista to lekarz o holistycznym podejściu, który niejednokrotnie musi dobrać terapię u pacjentów z uszkodzeniem dwóch lub paru narządów, tak, aby była najlepsza dla pacjenta. Warto wybrać sobie jednego lekarza prowadzącego- pomaga to w ocenie stanu zdrowia Państwa pupila. My także zżywamy się ze swoimi pacjentami:)

Pozostałe usługi

Kardiologia
Chirurgia
Dermatologia
Stomatologia
Profilaktyka
Diagnostyka USG
Diagnostyka RTG
Diagnostyka laboratoryjna
Małe ssaki