rodzinna_malessaki

MAŁE SSAKI (króliki, świnki morskie)

• Profilaktyka- szczepienia królików
• Badania laboratoryjne
• Profilaktyka i leczenie chorób pasożytniczych
• Zabiegi pielęgnacyjne

Pozostałe usługi

Interna
Kardiologia
Chirurgia
Dermatologia
Stomatologia
Profilaktyka
Diagnostyka USG
Diagnostyka RTG
Diagnostyka laboratoryjna