Z miłości do zwierząt...

Michał Grudziński

Lekarz weterynarii,
Kierownik Przychodni Weterynaryjnej Rodzinna

• Chirurgia
• Interna

Lekarz weterynarii

• Interna
• Kardiologia
• USG

Lekarz weterynarii

• Interna

Lekarz weterynarii

• Anestezjologia
• Chirurgia 
• Interna 

... trzymamy łapę na pulsie.